0 yorum  |  Yorum Yap
Ürün Kodu: arabuluculuk
Stok Durumu: Stokta var
1.200,00TL

Seçenekler:

Ders Günleri
1. İZMİR
I. Hafta 17-18-19 Kasım 2017 (Cuma-Cumartesi-Pazar)
II. Hafta  24-25-26 Kasım 2017 (Cuma-Cumartesi-Pazar)

2.ANTALYA
I. Hafta 21-22 Ekim 2017 (Cumartesi-Pazar)
II. Hafta 28-29 Ekim 2017 (Cumartesi-Pazar)
III. Hafta 4-5 Kasım 2017 (Cumartesi-Pazar)

3.BURSA
I. Hafta 28-29 Ekim 2017 (Cumartesi-Pazar)
II. Hafta 4-5 Kasım 2017 (Cumartesi-Pazar)
III. Hafta 11- 12 KAsım 2017  (Cumartesi-Pazar)

4.DİYARBAKIR
I. Hafta 11-12 Kasım 2017 (Cumartesi-Pazar)
II. Hafta 18-19 Kasım 2017 (Cumartesi-Pazar)
III. Hafta 25- 26 Kasım 2017  (Cumartesi-Pazar)

5.ANTAKYA
I. Hafta 4-5 Kasım 2017 (Cumartesi-Pazar)
II. Hafta 11- 12 KAsım 2017  (Cumartesi-Pazar)
III. Hafta 18-19 Kasım 2017   (Cumartesi-Pazar)


ARABULUCULUK TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

 

Programın Amacı:
Arabuluculuk,hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir "AlternatifUyuşmazlık Çözümü" (ADR) yöntemidir.  Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde giderek önemi artmaktadır.hukuk uyuşmazlıklarının hızlı,ekonomik ve kolay çözümünü temin eden yeni  ve çağdaşbir yöntemdir ve yaygınlığı tüm dünyada artmaktadır.Arabuluculuk; taraflarıniçinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeyegitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri enetkin yöntemdir.

 

Programa Katılım Koşulları:
22 Haziran 2012 tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazetedeyayınlanan 6325 sayılı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” ile 26Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “HukukUyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği” kapsamında Hukuk Fakültesimezunu ve min. 5 yıllık kıdeme sahip olan kişiler yetkili kurum tarafındanverilen eğitimi aldıktan sonra Adalet Bakanlığının yapacağı sınavda başarılıolup; arabuluculuk siciline kayıt yaptırarak faaliyete başlayabileceklerdir.

 

Program İçeriği:


ARABULUCULUKİÇİN GEREKLİ OLAN TEMEL HUKUK BİLGİSİ
Arabuluculuğa Elverişli Alanlar
Yargılama Aşamasında Arabuluculukta DikkatEdilmesi Gereken  Hususlar
Arabuluculuk Müzakereleri SonundaYapılması Gereken İşlemler
Anlaşmayla Sonuçlanmada Bu AnlaşmanınDüzenlenmesi ve Hukuki Niteliği
Arabuluculuk Sürecinde Uyulması GerekenEtik Kurallar

 

TEKNİK BİLGİ EĞİTİMİ
İletişim Becerileri ve Beden Dili
Müzakere Yöntemleri
Kişilik
Genel Psikoloji
Toplantı Yönetimi
Öfke Kontrolü
Uyuşmazlık Analizi
Uyuşmazlık Çözümünde UygulanacakYöntemler  ve Sorun Çözme Becerileri
Davranış Bozuklukları
Gelişim Psikolojisi
Sosyal Psikoloji

 

 

UYGULAMA EĞİTİMİ 
Örnek Uyuşmazlık Çözüm Çalışmaları veUygulama Gözetimi FaaliyetleriDERS PROGRAMI :

Eğitim programımız 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında ArabuluculukKanunu’nun 22 inci ve Hukuk Uyuşmazlıklarında
Arabuluculuk Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

DERS İÇERİĞİ :

Arabuluculuk İçin Gerekli Olan Temel Hukuk Bilgisi Eğitimi: Toplam 8 saat

 • Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Kuramı ve Arabuluculuk
 • Arabuluculuk ile İlgili Yasal Düzenlemeler ve Uygulama Alanları
 • Yargılama Aşamasında Arabuluculuğa Başvurulması Hâlinde Dikkat Edilecek Hususlar
 • Arabuluculuk Sürecinin Sonunda Yapılması Gereken İşlemler
 • Arabuluculuk Sürecinin Sonunda Anlaşmanın Hazırlanması ve Hazırlanan Anlaşmanın Hukuki NiteliğiTEKNİK BİLGİ EĞİTİMİ: TOPLAM 28 SAAT

 

.     İnsan İlişkileri ve İletişim

 • İletişim ile İlgili Temel Kavramlar ve İletişim Engelleri
 • İletişim Becerileri ve Beden Dili
 • Müzakere Teknikleri
 • Çatışma Nedir? / Kuramsal Yaklaşımlar
 • Çatışmanın Kaynağı ve Çatışmaya Gösterilen Tepkiler
 • Yapıcı ve Yıkıcı Çatışma / Açık ve Katı Tutum / Yarışmacı ve İşbirlikçi Tutum
 • Etkin Dinleme
 • Empati
 • Öfke Kontrolü
 • Soru Sorma ve Görüşme Teknikleri
 • Çatışma Çözme ve Arabuluculuk Adımları (Süreci)
 • Psikoloji
 • Kişilik
 • Davranış Bozuklukları
 • Gelişim Psikolojisi
 • Sosyal Psikoloji
 • Toplantı Yönetimi
UYGULAMA EĞİTİMİ: TOPLAM 12 SAAT

 • Eğitim alan katılımcıların gerçek bir çatışma senaryosu ortaya koyması ve arabuluculuk yöntemini kullanarak çatışmayı yönetmesi ve uyuşmazlığı çözmesi.
 • Hazırlanan senaryoların rol oynama tekniği ile canlandırılması. Tüm eğitim grubunun geribildirim vermesi ve eğitmenlerin değerlendirme yapması.

 

 AÇIKLAMALAR: 

Arabuluculuk temel eğitimi, Hukuk UyuşmazlıklarındaArabuluculuk Kanunu’nun 22. Maddesi uyarınca; hukuk fakültesinintamamlanmasından sonra alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesiyle ilgilitemel bilgileri, iletişim teknikleri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemlerive davranış psikolojisi ile yönetmelikte gösterilecek olan diğer teorik vepratik bilgileri içeren eğitimi ifade eder.

Bu eğitim sertifika programına mesleğinde en az 5 yıllıkkıdeme sahip hukuk fakültesi mezunları katılabilecektir. Arabuluculuk eğitimibünyesinde hukuk fakültesi bulunan üniversitelerin hukuk fakülteleri, TürkiyeBarolar Birliği ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından verilir. Bu kuruluşlarAdalet Bakanlığından izin alarak bu eğitimi verebilirler. İzin verilen eğitimkuruluşlarının tam listesi elektronik ortamda yayımlanmaktadır..

EĞİTİM ÜCRETİ : 

 Toplam 2.400,00-TL( Eğitim ücretine % 8 KDV dahildir.)

( Baro üyelerine %50 indirim yapılacak olupfiyatımız 1200 TL‘dir.)


EĞİTİM SÜRESİ : 48 SAAT. (36 Saat teori, 12 saatuygulama eğitimi)

İzmir İçin EĞİTİM YERİ :

 İsmet Kaptan Mah. Şair Eşref Paşa Bulvarı No:17 Çankaya- İZMİR 

(0232) 425 84 94

Eğitim sırasında gerekecek materyaller ile birlikte arabuluculukfaaliyetlerinde tutulması ve tanzim edilmesi gereken örnek belgeler veçalışmalara ilişkin dokümanlar Radikal Akademi Eğitim Kurumları’nda tarafınızaverilecektir. Eğitim sonunda, eğitimlerini başarıyla tamamlayan kişilerearabuluculuk temel eğitimini tamamladıklarına dair SERTİFİKA verilecektir.

 

Arabuluculuk süreci, yalnızca hukuk uyuşmazlıklarında mümkünolabilmektedir. 07.06.2012 tarihli 6325 Sayılı Hukuk UyuşmazlıklarındaArabuluculuk Kanunu ile düzenleme bulan arabuluculuk çözüm yoluna taraflar davaöncesi ve dava devam ederken, hüküm kesinleşinceye kadar serbest  tasarrufedebilecekleri özel hukuk uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yolu olarakbaşvurabilirler.

Dava öncesinde uyuşmazlığın taraflarındanbirisinin arabulucuya başvurusu ile uyuşmazlığın diğer tarafı ile birlikte ilktoplantıya arabulucu tarafından davet edilmeleri, ilk toplantıda bu durumun birtutanak ile belgelendirildiği andan itibaren arabuluculuk süreci başlar. Dava açıldıktansonra arabuluculuk sürecinin başlaması ise, mahkemenin uyuşmazlığın taraflarınıarabuluculuğa davetinin taraflarca kabul edilmesi veya tarafların arabulucuyabaşvurma konusunda mutabık kalmalarını mahkemeye yazılı olarak beyan ettikleriya da duruşmada bu beyanlarını tutanağa geçirildiği tarih itibariyle başlar.Uyuşmazlığın taraflarından arabuluculuğa davet edilen tarafça 30 gün içinde budavete olumlu ya da olumsuz bir yanıt verilmemesi halinde arabuluculuk davetireddedilmiş sayılır.

Burada belirtmesi gereken en önemli hususarabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine kadar geçen süre zamanaşımıve hak düşürücü sürelerin hesabında dikkate alınmamasıdır.
 
Arabuluculuk sürecinin uyuşmazlığın taraflarıncakabul edilmesiyle birlikte arabulucu uyuşmazlığın çözümüne yönelik taraflararasında görüşmelere başlayacaktır. Bu görüşmeler uyuşmazlığın her ikitarafının ve/ veya vekillerinin de bulunacağı görüşmeler olmakla birlikte,arabulucunun belirleyeceği yöntem dahilinde arabulucu uyuşmazlığın taraflarıile tek tek özel görüşmeler yaparak da süreci yönetebilir. Arabulucu bugörüşmeler sırasında taraflara hukuki yardımda bulunamayacağı gibi herhangi birhukuki görüşte sunamaz. Ancak hukuki yardım almalarını önerebilir. Herhangi birtanık dinleme, bilirkişi incelemesi yapma yetkisi bulunmayan arabulucu taraflararasındaki uyuşmazlık hakkında da bir karar vermez. Uyuşmazlık konusuhakkındaki toplantılar sonucunda olumlu ya da olumsuz sonuç tamamen taraflarınistemleri çerçevesindedir. Bu istemler son bir tutanakla belirlenip,görüşmelerin olumlu ya da olumsuz olduğu bu tutanakta yazılır ve tutanağın altıarabulucu, taraflar ve/ veya vekillerince imzalanır.
            
Taraflarca aralarındaki uyuşmazlık hakkındaolumlu bir karar alınıp, bu tutanak haline getirildikten sonra, taraflarınistemi ile bu karara icra edilebilirlik şerhi verilmesini isteyebilirler. İcraedilebilirlik şerhi taraflar arasındaki uyuşmazlık hakkında arabuluculuk sürecibaşlamadan önce açılmış bir dava var ise bu davaya bakan yetkili ve görevlimahkemece, şayet dava açılmadan arabuluculuk sürecine başlanmış ise de,taraflar arasındaki uyuşmazlığa bakmakla görevli ve yetkili mahkeme tarafındantarafların başvurusu ile verilir. Bu şerhin istemine ilişkin davalararabuluculuğa elverişli olan Aile Hukukuna giren uyuşmazlıklar hariç duruşmasızolarak yapılır. İnceleme de taraflarca imza olunan anlaşma metnininarabuluculuğa ve cebri icraya uygunluğu ile sınırlıdır. Anlaşma belgesine icraedilebilirlik şerhi verilmesi talebine dair mahkemeye yapılacak olan başvuruile bu b

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim1.200,00 TL
2600,00 TL1.200,00 TL
3400,00 TL1.200,00 TL
4300,00 TL1.200,00 TL
5240,00 TL1.200,00 TL
6200,00 TL1.200,00 TL
7185,38 TL1.297,68 TL
8162,59 TL1.300,68 TL
9145,67 TL1.311,00 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim1.200,00 TL
2600,00 TL1.200,00 TL
3400,00 TL1.200,00 TL
4300,00 TL1.200,00 TL
5240,00 TL1.200,00 TL
6200,00 TL1.200,00 TL
7185,38 TL1.297,68 TL
8162,59 TL1.300,68 TL
9145,67 TL1.311,00 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim1.200,00 TL
2600,00 TL1.200,00 TL
3400,00 TL1.200,00 TL
4300,00 TL1.200,00 TL
5240,00 TL1.200,00 TL
6200,00 TL1.200,00 TL
7185,38 TL1.297,68 TL
8162,59 TL1.300,68 TL
9145,67 TL1.311,00 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim1.200,00 TL
2600,00 TL1.200,00 TL
3400,00 TL1.200,00 TL
4300,00 TL1.200,00 TL
5240,00 TL1.200,00 TL
6200,00 TL1.200,00 TL
7185,38 TL1.297,68 TL
8162,59 TL1.300,68 TL
9145,67 TL1.311,00 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim1.200,00 TL
2600,00 TL1.200,00 TL
3400,00 TL1.200,00 TL
4300,00 TL1.200,00 TL
5240,00 TL1.200,00 TL
6200,00 TL1.200,00 TL
7185,38 TL1.297,68 TL
8162,59 TL1.300,68 TL
9145,67 TL1.311,00 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim1.200,00 TL
2600,00 TL1.200,00 TL
3400,00 TL1.200,00 TL
4300,00 TL1.200,00 TL
5240,00 TL1.200,00 TL
6200,00 TL1.200,00 TL
7185,38 TL1.297,68 TL
8162,59 TL1.300,68 TL
9145,67 TL1.311,00 TL

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!